BATERIE - AKU - SESTAVY

hledat
Úvod > Pro odběratele


Vážení obchodní partneři,

Společnost BIT CZ s.r.o. zajišťuje zpětný odběr přenosných baterií
a akumulátorů prostřednictvím oprávněného kolektivního systému ECOBAT.
Ze zákona máme povinnost zpětně odebírat přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele. 

Tento zpětný odběr Vám můžeme nabídnout přímo v sídle naší společnosti:

BIT CZ s.r.o.
Tovární 501
Stříbro
34901

 

Upozornění:
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.Tříděním a recyklací baterií chráníme přírodu

Baterie třídíme, protože tím chráníme životní prostředí. A to hned dvěma způsoby. Pokud by baterie skončily v běžné popelnici na směsný odpad, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Tím, že baterie odnášíte na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují jak na přírodě, tak na zdraví lidí. Zároveň umožňujete, že baterie budou zrecyklovány.

 

Získáváme druhotné suroviny

Recyklací baterií získáváme kovonosné suroviny, které nám znovu slouží k užitku. Díky recyklaci jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které můžeme využít například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, sklokeramických desek, okapů, ale třeba i šperků, hudebních nástrojů, kosmetiky a mnoha dalších produktů. Z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou surovin.

 

Baterie do koše nepatří

Tento grafický symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Nákupní košík
košík Počet položek: 0
Cena: 0
Přihlášení k účtu
Nejprodávanější
Copyright © 2011 BIT CZ, s.r.o.
Copyright © 2011 BIT CZ, s.r.o.
powered by
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS